ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

על גילוח הפנים ומכונות הגילוח

ע"י: עמוס ברכה

קובץ זה נכתב על ידי אדם מחוץ לישיבה שביקש מהרב שרלו לפרסם את מאמרו באתר הישיבה. כחלק מהרצון להגדיל תורה נעננו ברצון והנה המאמר לפניכם

Download File להצגת דף מקורות

 

 

בית המדרש