ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

אירועי השעה בראי מוסרי

ע"י: הרב יובל שרלו

שיעור זה הועבר בסגרת סדרת שעורים של בית המדרש הקהילתי המתקיים מדי יום חמישי בישיבה. בשיעור עוסק הרב באירועי השבוע דרך הפרשה. השיעור הועבר בשבת וירא תשע"ב

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש