ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

תלמוד תורה כנגד כולם?

ע"י: הרב מומי פאלוך

הרב מומי פאלוך במסגרת בית המדרש לתורה וחיים עוסק במתח שבין התורה והחיים מתוך מדרשי חז"ל. בשיעור עולה המתח שבין המחויבות למשפחה ולבית ובין השאיפה להתפתחות בקריירה, במקצוע ובלימוד תורה.

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש