ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

האהבה ביהדות

ע"י: הרב רונן נויברט

במאמר זה מציג הרב רונן את מהות האהבה ואת פנימיותה סביב מקורות היהדות

 

 

בית המדרש