ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

היחס להתחדשות הלכתית

ע"י: הרב דוד סתיו

בשיעור זה מבאר הרב סתיו כיצד ההלכה מחד הפסיקה ממשיכה להתחדש ולהתאים את עצמה ומאידך להישאר בגבולת היהדות האורתודוכסית

 

 

בית המדרש