ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מדוע לטבול בערב שבת?

ע"י: הרב אבי בלידשטיין

הרב אברהם בלידשטיין מעיין במשמעות המיוחדת של המנהג לטבול במקווה בכלל, ובפרט בערב שבתצפייה בשיעור

 

 

בית המדרש