ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

בין חנוכייה למנורה

ע"י: הרב אריה שטרן

בשיעור זה הרב אריה שטרן מעיין בגדרי החנוכייה והמנורה וטוען שהחנוכייה תוקנה זכר למקדש

 

 

בית המדרש