ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

בטל טעם בטל תקנה?

ע"י: הרב צבי יניר

הסברה הפשוטה אומרת שברגע שאין הגיון בתקנה אזי יש לבטלה. אולם אנו חוששים שכל אדם יעשה מה שבא לו ולכן ממנים סנהדרין. הרב יניר עובר על המקורות ומסרטט קוים בנקודה הרגישה ביותר בהתפתחות תורה שבעל פה

 

 

בית המדרש