ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

שיעור פתיחה - סדרת שיעורים בנושא ´בכל דרכיך דעהו

ע"י: הרב יהודה יונגסטר

בשיעור המבוא הפותח סדרה של שיעורים מסביר הרב יונגסטר את החשיבות של ההתאמה שבין התורה ובין המדע. בסדרה זו עוסק הרב יונגסטר בתופעות מדעיות בעולם התורה

 

 

בית המדרש