ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

אקראיות ורוב (שיעור 2)

ע"י: הרב יהודה יונגסטר

על אף הביקורת הפילוסופית על ההסברים של האקראיות והסיבותיות הרב יונגסטר מבקש להציג בהלכה את צורות החשיבה הללו בעולם התורה

 

 

בית המדרש