ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

הגדרת מושגי הזמן והמקום (שיעור מספר 5)

ע"י: הרב יהודה יונגסטר

בתפיסה הפשוטה יש זיקה בין התנועה ובין תפיסת הזמן. לעומת זאת בפיזיקה אין אף קשר בין השניים.

 

 

בית המדרש