ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מחיר הקדושה (שיעור 2)

ע"י: הרב דוד סתיו

בשיעור שני בסדרה עוסק הרב סתיו בציווי ´פרושים תהיו´ לאור תפיסת הרמב"ם של פרישה מן המותר לך. בדבריו מציע הרב סתיו פרשנות שונה המנתק בין הפרישות ובין הקדושה

 

 

בית המדרש