ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

פתיחתא יט

ע"י: בית הישיבה

בקובץ התלת חודשי של ישיבת ההסדר פתח תקווה מובאים מאמרים סביב הסוגיה הנלמדת וכן בנושאי הגות המעסיקים את התלמידים והרבנים. פתיחתא זו מחולקת לשני חלקים


חלק א - קובץ מצורף  

פתיחתא זוטא

 

3

הויה ההופכת לאדנות – הערת המערכת

 

5

האם יש אבלות באנינות? – הרב יהודה יונגסטר


8


מן הסכנה ואילך – הרב אברהם בלידשטיין

 


13


על מהות התנאי – רון הופמן

 


18 


ישיבה בסוכה: הקדשת ההווה או ציפייה לעתיד – מור כלפון ודוד בן מיכאל

26

 

'משנה ונשמה': הקדמה – יאיר שאג                  

 

59

 

"העושה תפילתו קבע אין תפילתו תחנונים" – יאיר שאג

62 

נישואים ובית הדין: עניין של אחריות קהילתית – אביתר וייס

 

 

67

 

המוסר של חז"ל כפי שמשתקף מפרשית בן סורר ומורה – גלעד שטרן

 73

 

חלק ב' - קובץ מצורף


לכתחילה אריבער – הרב משה פאלוך

85

 

חפציות: עצמיות ורצון – בניה שטיינמץ

 

99

 

איזהו בעל תשובה? – דוד בן מיכאל

 

107

 

במה אתם טובים יותר ממני?! – אריאל טוכפלד

 

112

 

מוסריותה של שרה – נטעאל בנדל

 

127

 

סיום מסכת: כמות, איכות ומהות – יצחק שיזגל

134

  

 

בית המדרש