ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

האם ההלכה מדברת על השמירה על הסביבה?

ע"י: יצחק שיזגל

האם ההלכה מתייחסת לשמירה על הטבע והסביבה? מאמר מעניין המציע כיוונים מקוריים להתייחסות ההלכה לנושא. המאמר הוא קריאת כיוון למנף מקורות הלכתיים אלה ולעגן בהלכה את השמירה על הטבע והסביבה.

איני חסיד גדול של מציאת מקורות תורניים לעניינים אקטואליים. למרות זאת, לאור החשיבות העצומה אשר אני מייחס לנושא הסביבתי, אמרתי לעצמי כי קשה שלא למצוא מקורות בתורה אשר יכולים להנחות אותנו כיצד יש לפעול בתחום של איכות הסביבה.

ברצוני להכניס לדיון מספר מקורות, שונים מאשר אלו המובאים בדרך כלל כאשר עוסקים באיכות הסביבה. לרוב מזכירים מקורות כגון איסור "בל תשחית", דברי הרמב"ן על מצוות שילוח הקן או את הנחת ה' את האדם בגן עדן "לעבדה ולשמרה". אני רוצה להציע מקורות חדשים, שחלקם מתקשרים להיבט אשר חשיבותו בקרב פעילי הסביבה בארץ עולה בשנים האחרונות - ההיבט התועלתני (תועלת בריאותית, כלכלית וכדומה) .

מעבר לעיסוק בסביבה כתחום עצמאי, של שמירת העולם ומיני החיים השונים, איכות הסביבה קשורה גם לתחום הבריאותי. במחשבה על הרעיון הזה, ניתן לראות את השייכות של כמה מקורות תורניים, אותם ניתן לקשר לדיון על איכות הסביבה. ראשית מדובר במצוות "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם". לפי הדרך בה מובן ציווי זה בקרב הציבור הרחב, מדובר בצורך להיזהר מאוד מפגיעה בגוף. ברצוני להשליך ציווי זה לחשש מתופעות עולמיות אשר עלולות להתרחש – כלומר כאלו שאין וודאות במציאותן, כגון התרחשות ההתחממות הגלובלית כתוצאה ממעשי האדם. מכח "ונשמרתם" אנו נדרשים לשנות את מעשינו, בגלל האפשרות הזאת, של חורבן העולם.

עוד מקום ממנו רציתי ללמוד השלכה לאחריות האדם לסביבתו, מבחינת נזקים בריאותיים שפגיעה סביבתית גורמת, הוא מצוות עשיית מעקה. האדם נדרש לבנות מעקה על מנת שלא יינזק אדם ממקרה מסוכן. סוגיא זו עשויה ללמד אותנו כי יש לדאוג להפחתת זיהום האוויר, וזאת על מנת למנוע פגיעה בבריאות בני האדם על ידי האוויר המזוהם.

מלבד הבריאות, לאנשים רבים איכות הסביבה משפיעה גם על איכות חייהם הכללית, והיא משפיעה למשל על איך שהם מרגישים בתוכם פנימה. מבחינה זו, מקור חשוב ביותר הוא הציווי "ואהבת לרעך כמוך". אולי לך לא אכפת מכך שיישארו יערות בעולם, אבל לחברך אכפת – אז עשה, למענו. לעתים מדובר בהתנגשות ערכים קיצונית, אך כל עוד הנך נדרש לפעולה אשר איננה דורשת מאמץ עילאי (כמו מיחזור נייר למשל), אין סיבה שלא תפעל בדרך שתעזור לכל חבריך, שהסביבה היא בראש מעייניהם.

עלינו לקחת את המקורות הללו, יחד עם המקורות המסורתיים, ואתם לצעוד לעבר תיקון העולם, לטובתנו, לטובת האנושות ובשביל הדורות הבאים. אכן, לא ניתן לחייב את האדם לפעול לאור מקורות אלו, אך וודאי שמדובר בדברים חשובים וחזקים, ומי ייתן שבעזרתם אנשים נוספים יידחפו לפעולה בכיוון הנכון. 

 

 

בית המדרש