ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

האם סביר שה´ הטוב והרחמן יצווה אותנו להרוג ילדים קטנים? נשים? פעוטות?

ע"י: הרב ידידיה צוקרמן

בשאלה שנשלחה לצוות המשיבים - "האם אנו צריכים להסתפק רק בזכירה בלב ולא בקיום ממשי של המצווה? מהו הרעיון של זכירה בלב? והאם נוכל באמת בעתיד לקיים ממש את מצוות המחייה, האם יוודע לנו מיהם אותם עמלק?" ידידיה צוקרמן משיב.

שבוע טוב! 
אני שמיניסטית, צריכה לעשות עבודה בתנ"ך. העבודה היא העמקה בלימוד עצמי ובפרשנות של מצווה אחת מסויימת. 
במסגרת העבודה אני צריכה להתנסות ב"שאלת רב" דרך האינטרנט.. אני צריכה תשובה מהירה. 
אחרי ההקדמה המייגעת.. הנה השאלה: 
חקרתי את מצוות מחיית זכר עמלק. בעבודה הדבר העיקרי שהציק לי הוא הוא הצעד המעשי לקיום המצווה. הרי כיום אנו "זוכרים" את המצווה ע"י קריאת הפרשה לציבור בכל שנה בפרשת זכור.. אך לא מקיימים את המחייה.. 
האם אנו צריכים להסתפק רק בזכירה בלב ולא בקיום ממשי של המצווה? מהו הרעיון של זכירה בלב? והאם נוכל באמת בעתיד לקיים ממש את מצוות המחייה, האם יוודע לנו מיהם אותם עמלק? 
בתודה מראש! 
הדס שולב. 

התשובה 
שלום, 

ראשית יש להבדיל בין שתי מצוות שונות הקשורות בעמלק: 
הראשונה היוא מחייתו הפיזית, כפי שמציין הרמב"ם בספר המצוות (עשה קפ"ח): 
"שצונו להכרית זרע עמלק בלבד משאר זרע עשו זכרים ונקבות קטנים וגדולים". 
השניה היא זכירת הרע שעשה לנו, כפי שמציין הרמב"ם בספר המצוות (עשה קפ"ט): 
"שצונו לזכור מה שעשה לנו עמלק מהקדימו להרע לנו ושנאמר זה בכל עת ועת ונעורר הנפשות במאמרים להלחם בו ונזרז העם לשנוא אותו עד שלא תשכח המצוה ולא תחלש שנאתו ותחסר מהנפשות עם אורך הזמן".
אם כן, לאחר ההתקפה הנבזית שיוזם עמלק על ישראל לאחר צאתם ממצרים מצווה אותנו ה´ לזכור ולא לשכוח מה שעשה לנו עמלק, ועל ידי זכרון זה לשמר בליבנו טינה ושנאה לעמלקים, שברגע שנוכל נשמידם תחת השמים. 
ראוי לציין שהמצווה כלל איננה קשה לקיום, ואף להבנה. האם נראה לך סביר שה´ הטוב והרחמן יצווה אותנו להרוג ילדים קטנים? נשים? פעוטות? 

נראה לי שהקושיה הזו היא מבוא להבנת המצווה הזו לדורנו. 
בימי המקרא ההשמדה בה אנו מצווים כלפי עמלק לא היתה מעשה חריג, אלא נורמה מוסרית רווחת. עמים נלחמו זה בזה מלחמות חורמה, והשמידו זה את זה ללא יסודי מצפון. כך עולה מן המקרא ואף מעדויות ארכיאולוגיות. בסביבה מוסרית כזו ציווה אותנו ה´ את המצווה. 
ברוך ה´, ובזכות התורה שעם ישראל קיבל ממנו, העולם הלך והתעלה מבחינה מוסרית. היום, מלחמה כזו היא מעשה נדיר, וגם כאשר מתקיים נתפס כלא מוסרי וכמרושע. במקביל להתקדמות המוסרית של העולם, בטלה מאיתנו גם היכולת לבצע מצווה זו, מכיוון שעמלק כבר איננו ישות פיזית ממשית. התקיימו בנו דברי הרב קוק (אגרת כ): 
"ומניעת היכולת היא לנו לעדה על חפץ ד´, ומניעת החפץ יש לה הרבה 
דרכים, לפעמים מניעה מעשית... ולפעמים מניעה רוחנית". 
כלומר, לעתים, כאשר איננו מסוגלים לעשות משהו, זה מכיוון שהקב"ה לא רוצה שנעשה אותו. נראה לי שדבר זה נכון למקרה של עמלק. 
כעת ניתן להעביר את המצווה מהתחום הממשי לתחום החינוכי. לפי דברי הרב קוק (אגרת תת"ח) מחיית עמלק האמתית היא רחבה הרבה יותר מאשר הריגת סך אנשים מסויים. לדבריו, מחית עמלק במשמעותה הרחבה היא זיכוך כל המציאות מזוהמת הרשעה המלפפת אותה. עמלק הוא מציאות כל חושך וכל רע בעולם, והנקיון מתחיל בנפשו של כל אחד. לטהר את עצמנו, לתקן את מידותינו, ולהרבות טוב בעולם. דבריו של הרב קוק מתבססים על מדרשים וספרי קבלה, מהם עולה שכל זמן שיש רע בעולם, כל זמן שלא הגענו למצב הנשגב והמקווה של "ה´ אחד ושמו אחד", הרי זו תוצאה של קיומו של עמלק. 

רק טוב, 

ידידיה 

 

 

בית המדרש