ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

שו"ת שטות

ע"י: בית הישיבה

לכבוד שבת זכור אספנו מספר שאלות ותשובות שנשלחו לרב שרלו והעלו חיוך על פינו. מי בתורה עישן סמים? מדוע פרת משה רבנו נקראת כך? ואילו שאלות הרב שרלו לא ידע לענות? שבת שלום!

בתורה לקחו סמים? 

  

 

לא מזמן הגיע לראשי מחשבות ממש מפגרות..במדבר יכול לצמוח כל מיני קקטוסים וצמחים שדורשים קצת מים למשל גם פטריות וכיו"ב..נגיד משה ברח אחרי שהוא הרג את המצרי.. הלך מלא מלא זמן במדבר בלי אוכל..וואלה ראה פטרייה קטנה חמודה וצבעונית..נשמע ממש טעים ברעב הזה..רק כמה קצת הוא ידע שאחרי זה הוא הולך לקבל סדרה של מלא זמן של הזיות ואפילו הולך להזות עץ שעולה בלהבות(אוליי זה לא היה חם כי זה לא באמת עלה בלהבות?)אוליי המן שבנ"י אכלו היה איזה קקטוס "פיוטה" שגרם להם לחשוב שמה שהם אוכלים זה מה בטעם שמה שהם רוצים?כל במעמד הר סיני כוללל משה אכלו אותם טריפים?מה אם קטורת הסמים? שרש"י אומר על סמים:"פשוטו כמשמעו"?כל הקטורת היה בעצם דרך של הכהנים להתמססטל ולקבל קרבה לה´ אוליי..עזרה בבקשה הרב! 

 

 

 

שלום וברכה ,

אני מעריך שמי שהמציא את התיאוריה הזו נטל פטריות בעצמו.

כל טוב 

 

הרב שרלו- מתי אתה ישן? 

  

 

שלום לכבוד הרב וסליחה על החוצפה,

השעה 02:00. לפני עשר דקות כתבתי שאלה ועכשיו קבלתי תשובה. זאת אומרת שאתה ער. 

מתי הרב ישן ? חשוב לי כל כך לדעת האם הרב הוא מהצדיקים שכמעט ולא ישנים ?


אם זה חצוף לשאול אז אל תענה

 

 

שלום וברכה ,

אני עונה לשאלה זו ומפרסם אותה מהר מאוד (אגב, אתה השני ששאל את השאלה הזו עכשיו) כדי שלא יתחילו לספר סיפורי צדיקים שאני לא ראוי להם. 

התשובה היא הרבה יותר פשוטה: אני כעת בחוץ לארץ בכנס ביואתי העוסק בשאלת הפונדקאות שאני מתמחה בה. אצלי השעה בסך הכל 19:12 וגם אתה לא ישן בשעות כאלה. יש הפסקה מסוימת בכנס ואני מנצל אותה לענות לתשובות. 
אגב, למה אתה ער בשעות כאלה ?

 
כל טוב 

 

 

פרת משה רבנו 

  

 

שלום 
רציתי לשאול מאיפה הגיע השם פרת משה רבנו

 
(של החרק)

 

 

שלום

לא יודע

 כל טוב 

 

אמת ושקר

 

 

מזה זמן מה אני עוקב אחר הנעשה באתר,

בשעה שאני כותב שאלה זו רשום בדף הראשי כי ביומיים (לא יום) האחרונים נענו 76 תשובות... מספירה מהירה נוכחתי לדעת שאין יותא מ 40 שאלות. היתכן ש 36 שאלות קיבלו תשובה פרטים. הדבר נראה כתמוהה בעיני, במיוחד לאור הפליאה שהבעיה חזרה על עצמה מזה מספר ימים.

בברכת האמת והשלום אהבו... 

וישר כח על הפרוייקט הנפלא

 

 

שלום וברכה ,

לא עלי תלונותיכם כי אם על המערכת.

כדאי לפנות למערכת בעניין זה, שכן מצוות עשה גדולה היא "מדבר שקר תרחק". 
כל טוב 

 למה לא כל יום פורים?


השאלה 
שלום רב למוהרי"ש. 

הנה בדבר החילוק שישנו בין קדושת פורים לקדושת שבת כתב ר´ צדוק ב"רסיסי לילה" דקדושת שבת היא קביעא וקיימא מלמעלה, קדושת יו"ט- ישראל הוא דמקדשי, ואולם קדושת פורים- היא נקבעה ע"י המן "בגורל" ועיי"ש. 

ואולם בדבר החילוק בין שבת לבין פורים מצינו פיוטים שונים ומשונים, ואחר שראיתי שתרי מיניהו נראה בפשטות שמכחישים זא"ז - ובראותי המכשלה הרבה כמה פיות מפיטים להם אלו הפיוטים ולא יחושו ולא ישימו על לב שקושי גדול מצוי בפיהם על כן אמרתי שאשאלה את הרב ואולי ינתן לי עמי בבקשתי! 

כתוב אחד אומר: "מי אוהב את השבת אבא ואמא..... אז למה לא כל יום שבת?..." 
וכתוב שני אומר: "אני פורים אני פורים שמח ומבדח... מדוע לא יבא פורים פעמיים בשבוע?" 

והנה כל בר בי רב ייתן אל ליבו ויקשה: מה ראו חכמינו לבקש על פורים שיהא ב"פ בשבוע ואילו לגבי שבת ביקשו שכל יום יהא שבת דהיינו ז"פ בשבוע?! 

ואין לומר שהוא על דרך המליצה, שהרי ודאי ניתקנו פיוטים אלו ע"י קדמונינו זצ"ל וודאי ש"קווצותיו תלתלים" ועל כל קוץ וקוץ שיצא מפיהם הקדוש אנו נדרוש תילי תילים של הלכות, ומאי שנא פורים משבת?! 

(ולא זו בלבד אלא שמרגלא בפי ההמון לומר: "לא כל יום פורים" ונראה מדבריהם שלא זו בלבד שלא מבקשים הם פורים כל השבוע דומיא דשבת, אלא שאף מבקשים הם שלא יהא פורים כל יום וק"ל- ואולם לא ייקשה עלינו ממאי ד"אמרי אינשי" דיש לומר שהוא ממנהג ה"עוילם- גוילם". ואולם מפיוטי קדמונינו ראוי להקשות אהדדי.) 

ואם לא שכבר נתייגעתי ולא מצאתי תשובה לקושיא זו שהיא קושיא אלימתא לא הייתי מפסיק את הרב מלימודו, אולם בראותי כי כל פה שר בשבת את פיוטא קמא מחד ומאידך בהגיע ימי הפורים מזמר לו את פיוטא בתרא ואין פוצה פה ומצפצף ואין מוכיח בשער אמרתי שודאי יש דברים בגו וראויים הדברים לשאלת רב. 

התשובה 
שלום וברכה 

יישר כוח על הדיוק הגדול בתפילה, שצריכה להיות מכוונת היטב בפני ריבונו של עולם, ולא כצפצוף התוכי וכשירת הזרזיר. 

למעשה השאלה הנשאלת גדולה בהרבה, שהלוא יש סתירה בין שתי הבקשות: אם כל יום יהיה שבת אזי לא ברור כיצד אפשר שיהיה פורים פעמיים בשבוע, שהלוא לא נקרא מגילה (שכן לא קוראים בשבת) ובוודאי שלא נוכל לעשות רעש במחיית המן, שהלוא הדבר אסור משום "אוושא", ולא זו בלבד אלא שיש בזה מלאכת מבעיר ומחריש, מפחיד ומציק. 

אולם נראה לי כי שתי השאלות מיישבות האחת את השניה. כשאדם שואל שאלה מעין זו יכולות להיות לשאלה זו שתי הוראות: האחת – שהוא אכן שואל את השאלה בכנות, ולו זה היה תלוי בו באמת המציאות הייתה משתנה. השניה, שזו שאלה רטורית, והוא מנצל את השאלה כדי להסביר יסוד מסוים. 
ונראה לי אפוא כי זה עיקרו של דבר: השאלה לגבי שבת היא שאלה ישרה, והיא שאלה מהותית בדבר היחס לעולם, לדרך הארץ של העולם, ליחסי תורה ועבודה, וששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך וביום השביעי...לא תעשה כל מלאכה, וכדו´, ויש בה תמיהה אמיתית על הדרך בה ברא ריבונו של עולם את העולם. 
ואילו לגבי פורים זו שאלה רטורית - היא "הרמה להנחתה", והיא רוצה להדגיש מחד גיסא את החשיבות הגדולה של יום הפורים, ובד בבד את החשיבות הגדולה שהוא יהיה אך פעם בשנה (ראה את החלק השני של השיעור:http://www.ypt.co.il/show.asp?id=43755). 
לפיכך, אין אנו מבקשים באמת שפורים יהיה פעמיים בשבוע. ולוואי ונדע לחגוג אותו פעם אחת כפי שצריך (http://www.ypt.co.il/show.asp?id=49895


כל טוב 

 

 

בית המדרש