ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מצוות מקרא מגילה

ע"י: הרב דוד סתיו

 

 

בית המדרש