ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

פורים - משחק עם גבולות ההלכה

ע"י: הרב אבי בלידשטיין

 

 

בית המדרש