ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

שיחה לקראת יום העצמאות

ע"י: הרב דוד סתיו

שיחה של הרב דוד סתיו העוסקת במהותו של יום העצמאות ותוקפו.

 

 

בית המדרש