ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

על יום העצמאות, יום טוב והלל

ע"י: הרב אריה שטרן

הרב אריה שטרן בצורה ברורה ונהירה מסביר היכן עומד יום העצמאות ביחס לגדרים ההלכתיים של יום טוב וגדרי הלל.

 

 

בית המדרש