ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

יום עצמאות ישראלי

ע"י: הרב בניה ינאי

האם יום העצמאות, החג הישראלי צריך להיכנס לעולם הדתי? האמנם עלינו להחיל עליו גדרים הלכתיים של יום טוב או הלל? בניה ינאי מבקש להכיר בפשטות הישראלי של החג.

 

 

בית המדרש