בית המדרש

מבחר מאמרים ליום הזיכרון ויום העצמאות

ע"י: בית הישיבה

מבחר מאמרים מפרי עטם של רבנים ותלמידים בישיבת ההסדר פתח תקוה.

 

 

בית המדרש