ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

יום ירושלים - על קדושת ירושלים וקדושת המקדש

ע"י: הרב אריה שטרן

מה היחס בין קדושת המקדש לקדושת ירושלים. הרב אריה יוצא למסע למדני המתחיל במחלוקת הרמב"ם והראב"ד ומסיים בשאלה האם בית המקדש אכן ירד מהשמים או שמא הדבר תלוי במעשה ידינו?

 

 

בית המדרש