ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

תורת ארץ ישראל, ספירת העומר ושבועות

ע"י: הרב רונן נויברט

הרב רונן נויברט מציר מהלך חיבור בין שמים וארץ בימי קציר חיטים.

 

 

בית המדרש