ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

יחסים פולמוסיים עם חילונים

ע"י: הרב דוד סתיו

לקראת הגיוס מציף הרב דוד סתיו סיטואציות שונות המהוות מוקדי חיכוך ביחסי דתיים חילוניים בהקשר הצבאי.

 

 

בית המדרש