ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

על ימי בין המצרים

ע"י: הרב אריה שטרן

 

 

בית המדרש