ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מידה כנגד מידה - תורת הגמול לאור פרק חלק

ע"י: הרב אבי בלידשטיין

הרב אברהם בלידשטיין עומד על היסוד של מידה כנגד מידה בתורת הגמול ומציע עבודה פנימית ללומדים.

 

 

בית המדרש