ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מחלוקת בית שמאי ובית הילל

ע"י: הרב מומי פאלוך

 

 

בית המדרש