ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מאמר הדור

ע"י: הרב חיים וידל

הרב חיים וידל מנתח היטב את מאמר הדור ומסביר את חשיבותו ומשמעותו בימינו


במסגרת בית מדרש "שערים" - תלמידי שער האגדה לומדים עם הרב חיים וידל אחת לשבוע מאמרים ותורות של הרב קוק. בשני השיעורים הנוכחים עסקנו במאמר הדור

 

 

בית המדרש