ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מסכת קידושין - קידושי ביאה

ע"י: הרב דב לינזר

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש