ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מוסר אמונה וקדושה

ע"י: הרב חיים וידל

שיעור שלישי מסדרת שיעורים בחיבור "אורות ישראל" של הרב קוק המועברים על ידי הרב חיים וידל במסגרת שער האגדה

Download File להצגת דף מקורות

שיעור שלישי מסדרת שיעורים בחיבור "אורות ישראל" של הרב קוק המועברים על ידי הרב חיים וידל במסגרת שער האגדה

 

 

בית המדרש