בית המדרש

צימאון לא-ל חי

ע"י: הרב חיים וידל

שיעור שביעי מסדרת שיעורים בסוגיות מהגותו של הרב קוק המועברים על ידי הרב חיים וידל במסגרת שער האגדה

שיעור שביעי מסדרת שיעורים בסוגיות מהגותו של הרב קוק המועברים על ידי הרב חיים וידל במסגרת שער האגדה 

 

 

בית המדרש