ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

ייסורים ממרקים - חלק א´

ע"י: הרב חיים וידל

שיעור שמיני מסדרת שיעורים בסוגיות מהגותו של הרב קוק המועברים על ידי הרב חיים וידל במסגרת שער האגדה

שיעור שמיני מסדרת שיעורים בסוגיות מהגותו של הרב קוק המועברים על ידי הרב חיים וידל במסגרת שער האגדה

 

 

בית המדרש