ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

ייסורים ממרקים - חלק ב´

ע"י: הרב חיים וידל

שיעור תשיעי מסדרת שיעורים בסוגיות מהגותו של הרב קוק המועברים על ידי הרב חיים וידל במסגרת שער האגדה

שיעור תשיעי מסדרת שיעורים בסוגיות מהגותו של הרב קוק המועברים על ידי הרב חיים וידל במסגרת שער האגדה

 

 

בית המדרש