ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מסכת קידושין - שליח לדבר עבירה

ע"י: ראשי הישיבה

השיעור, אשר הועבר ע"י ראשי הישיבה יחדיו, עוסק ביחס המורכב בין הנבואה להלכה בסוגיית "שליח לדבר עבירה", ובהתמקד בחטא דוד בבת שבע, ובסופו דיון בהשלכות האמוניות והמוסריות הטמונות בסוגיה זו.

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש