ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מדרש לפרשת ויקהל - משכן וארון / ארון וכלים

ע"י: הרב חיים וידל

שיעור במדרשי חז"ל לפרשת ויקהל. השיעור הועבר במסגרת שער אגדה

Download File להצגת דף מקורות

מצורף דף מקורות

 

 

בית המדרש