ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

דעת אלוהים - חלק ג´

ע"י: הרב חיים וידל

שיעור שנים עשר מסדרת שיעורים בסוגיות מהגותו של הרב קוק המועברים על ידי הרב חיים וידל במסגרת שער האגדה

שיעור שנים עשר מסדרת שיעורים בסוגיות מהגותו של הרב קוק המועברים על ידי הרב חיים וידל במסגרת שער האגדה

 

 

בית המדרש