ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

עבודת אלוהים - חלק א´

ע"י: הרב חיים וידל

שיעור שלושה עשר מסדרת שיעורים בסוגיות מהגותו של הרב קוק המועברים על ידי הרב חיים וידל במסגרת שער האגדה

שיעור שלושה עשר מסדרת שיעורים בסוגיות מהגותו של הרב קוק המועברים על ידי הרב חיים וידל במסגרת שער האגדה

 

 

בית המדרש