ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

´בלבבי´ אדר א´ תשע"ד

ע"י: תלמידי שער האגדה

קריאות חדשות ורחשי לב ב´חובות הלבבות´ לרבנו בחיי אבן פקודה, פרי לימודם של חברי שער האגדה מבית מדרש ´שערים´. אדר א´ תשע"ד

דבר המערכת

לב. חובה. לכאורה – מילים מנוגדות בהקשר ובמהות. מה לחובה-ציות וללב המתפרץ וגועש ללא מעצורים וסייגים? כיצד ניתן, במיוחד בדור שבו הפסיכולוגיה וההקשבה ל"קול הפנימי" הן הערך העליון, לדבר על חובת הלב?

ואולי, הלב המתגעגע למעיין מצפה גם לתבנית וגבול, מקום שבו יוכל לרתום את מאוויו למציאות, מקום שבו יוכל לחזור מ"הרצוא" העליון של התשוקה חסרת הגבולות אל "השוב" – המימוש. ההתגלמות של ה"אני" האמתי על כל חלקיו.

 

ב"ה זכינו לבוא בשערי חובות הלבבות. הספר מרוחק ונבדל מן הספרים הנתפסים היום כמדברים אל הלב, בסגנונו, בלשונו ולפעמים גם בתפיסת עולמו. ואולי בכך ייחודו; הוא יכול לשמש כמענה מרענן במצב שבו שבענו שיח על פסיכולוגיה והגשמה עצמית. דווקא מרחק השנים והפרספקטיבה, לצד החמימות והכנות המאפיינות את רבנו בחיי, מהווים הזדמנות מיוחדת לקריאה חדשה של הלב.

אכן, פתחי השערים של הספר ופתחי השערים שלנו – אינם מכוונים תמיד זה כנגד זה. פעמים ששעריו של רבנו בחיי רחבים מדי עבורנו, ופעמים שאנו חשים הפוך, שלבבנו התרחב במאות השנים האחרונות. ובכל זאת, כל אחד מאיתנו מצא את השער שלו, את נתיב הכניסה שלו לתורה מופלאה זו של כוונת לב וטהרת המידות.

 

גם בתוך חבורתנו, כל אחד ושער הלב שלו, כפי מה שמשער בלבו. קובץ זה מכנס בתוכו מאמרים, סיכומים והרהורים, בסגנונות שונים ובכיווני חשיבה שונים, שמתכתבים כל אחד בדרכו הוא עם ספר חובות הלבבות, ומתחברים יחד בדרכנו המשותפת כחבורה.

כדרכו של רבנו בחיי, נכיר טובה לכל מי שסייע בעדנו בכתיבה ובלימודנו בכלל: בראש ובראשונה לרב חיים וידל, לצוות הישיבה, לרבני וחברי תכנית "שערים" ולכל בני החבורה על ההשקעה והנכונות להעלות את עולם הפנימי על הכתב.

הראל אגמון

חיים אקשטיין

'בלבבי'

מהפכת הכוונה של "חובות הלבבות" - הרב חיים וידל

שער היחוד - שגיא כהן

שער הבחינה - נתנאל ויזנר

שער עבודת האלוקים - ישי לאוב

שער הביטחון - חיים אקשטיין

שער יחוד המעשה - דורון לנדאו

שער הכניעה - אריאל דיטשר

שער התשובה - יוני שפירא

שער חשבון הנפש - בנימין טויבר

שער הפרישות - הראל אגמון

שער אהבת השם - שחף בן שעיה

 

 

בית המדרש