בית המדרש

פתיחתא כ

ע"י: רבני הישיבה ותלמידיה

עלון הפתיחתא העשרים שיצא במנחם אב תשע"ד. בתוכן יש לינקים לכל המאמרים באתר ואף ניתן להוריד את העלון כקובץ מצורף

Download File להצגת דף מקורות

פתיחתא כ

• פתיחתא זוטא דברי פתיחה

מאת הרב יובל שרלו ומערכת הפתיחתא

• דבריהם הם זכרונם עומר גמרמן 

על השתטחות על קברי צדיקים

 זכין לדור הבא? יאיר וייגלר

מקומו של מושג 'זכויות הילד' בפסיקה ההלכתית אז והיום

• דינא דמלכותא דינא? נתנאל שמחה נחשון

הגבלת דינא דמלכותא במכס

 וכתב לה ספר הרב משה פאלוך

היבטיו השונים של שטר הקידושין

 קדושה וקידושין עמיחי פרידמן

על משמעות ממד הקדושה בקידושין

 "רות נקנית..." אלון מס

מגילת רות ופרק א' במסכת קידושין

• מקדש מעט בספר יחזקאל שלמה פליטר

עיון בספר יחזקאל

 שתיקתו של פילוסוף אריה גרין

תארי השלילה במשנת ריה"ל לאור כתבי הרב ברקוביץ'

 ממסילה לממלכה חיים אקשטיין

בין ריה"ל לרמח"ל – בתורת הסוד ובדרכי עבודת ה'

 

 

בית המדרש