ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

לימוד הלכה ממעשה (בסוגיית "שמין לשואל")

ע"י: הרב תמיר גרנות

במרכז סוגיית "שמין לשואל" (בבא קמא יא.) עולה ספק בהבנת עמדות רב ושמואל, והגמרא מביאה ראיה מסיפור קצר שמסקנתו אינה ברורה. תפקיד הסיפור וניסיון הלימוד ממנו עומד במרכז השיעור, שבו מוצגת מהות הדיון, מבנה הסוגיה, הרמזים ומערכות היחסים שבין הדמויות.

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש