ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

טומאה וטהרה בראי חז"ל

ע"י: הרב חיים וידל

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש