ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

פתיחה בתורה שבכתב לתשלומי נזק: "עין תחת עין"

ע"י: הרב איתמר אלדר

הרב איתמר אלדר בשיעור כללי לפתיחת זמן קיץ וללימוד פרק החובל שבבבא קמא. השיעור עסק בסקירת המקורות שבתורה לדיני פרק ´החובל´, תוך עיון מחודש בפרשת שור שנגף אישה הרה.

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש