ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

הבושה באגדה ובמחשבה

ע"י: הרב חיים וידל

הרב חיים וידאל בשיעור אגדה בהקשר לסוגיית ´בושת´ במסכת בבא קמא. השיעור עוסק בסקירה אגדתית של הבושה והמשמעות הגלומה בה.

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש