ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

תורת ארץ ישראל 6 - מאמר תורת א"י

ע"י: הרב חיים וידל

סדרת שיעוריו של הרב חיים וידל על תורת ארץ ישראל. שיעור מספר 6. מאמרי הראי"ה, מאמר תורת ארץ ישראל. ד כסלו תשעז

 

 

בית המדרש