ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מדרש פרשת ויצא

ע"י: הרב חיים וידל

הרב חיים וידל בשיעור לשער אגדה. מדרש לפרשת ויצא

 

 

בית המדרש