ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

אורות ישראל פרק א פסקה ד

ע"י: הרב חיים וידל

הרב חיים וידל במסגרת שער האגדה. שיעור באורות ישראל של הרב קוק. פרק א פסקה ד. יג כסלו תשעז

 

 

בית המדרש