ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

אורות ישראל פרק א פסקאות ה-ו

ע"י: הרב חיים וידל

הרב חיים וידל במסגרת שער האגדה. שיעור של אורות ישראל פרק א פסקאות ה-ו. טז כסלו תשעז

 

 

בית המדרש