ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מהר"ל תפארת ישראל שיעור 3 פרק ג - שער אגדה

ע"י: הרב חיים וידל

הרב חיים וידל בסדרה לשער אגדה כל תפארת ישראל למהר"ל. פרק ג. כסלו תשעז

 

 

בית המדרש