ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

תורת ארץ ישראל 9

ע"י: הרב חיים וידל

הרב חיים וידל בשיעור תשיעי בסדרה על תורת ארץ ישראל. כו כסלו תשעז

 

 

בית המדרש